Contact

E-post: ann-britt.enochsson-at-kau.se
Phone: +46-54-700 19 08, +46-70-101 45 06

Fakulteten för Humaniora och samhällsvetenskap
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD 

E-mail: ann-britt.enochsson-at-kau.se

Faculty of Arts and Social Science
Karlstad University
SE-651 88 KARLSTAD
Sweden