Ann-Britt

Professor, Karlstads universitet

Professor i pedagogiskt arbete vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Har arbetat vid universitetet sedan 1996 med både forskning och lärarutbildning på olika sätt, bland annat prodekan i lärarutbildningens fakultetsnämnd 2014–2016 och sedan 2017 ämnesföreträdare i pedagogiskt arbete. Forskningsfokus har varit pedagogisk användning av digital teknik, vilket också avspeglat sig i praktiken. Jag har en klasslärarutbildning och har arbetat som lärare i grundskolan i 17 år, både i Sverige och vid svenska utlandsskolor.

Professor in Educational Work, Karlstad University

As well as doing research I have been working in teacher education at Karlstad University since 1996. One of my important work areas has been to implement ICT in teacher education on a local level. From August 2008 to July 2009 I was part of the project New Millennium Learners at OECD/CERI, mapping ICT-initiatives in teacher education in the OECD countries. I am a qualified intermediate-level teacher and have worked as such for many years, including one year as Teacher and Headmaster at the Swedish school in Congo-Brazzaville.